Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014    
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

Διαγωνισμοί - Δώρα

Οικονομία

Κατηγορίες Επιχειρήσεων & Επαγγελμάτων

Βρείτε μας!

find us on Facebook!
_______________________


ON TWITTER

Find us on Facebook

Προσλήψεις 340 ατόμων στην "Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ"


Προσλήψεις τριακοσίων σαράντα (340) ατόμων (302 διανομέων και 38 εσωτερικής εκμετάλλευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, ανακοίνωσε η εταιρεία "Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.", οι οποίες αναλυτικά αφορούν σε:

1. Διανομείς: 149 για την Αθήνα, 52 για τη Θεσσαλονίκη, 19 για την Πάτρα, 13 για το Ηράκλειο Κρήτης, 9 για τη Λάρισα, 8 για το Βόλο, 4 για τη Χαλκίδα, 2 για την Κοζάνη, 7 για τη Ρόδο, 7 για τα Ιωάννινα, 3 για την Τρίπολη, 7 για τα Χανιά, 2 για την Καβάλα, 4 για την Κέρκυρα, 4 για την Κόρινθο, 5 για την Αλεξανδρούπολη, 4 για τα Οινόφυτα και 3 για τη Λαμία.

2. Εσωτερικής Εκμετάλλευσης: 38 άτομα για την Αθήνα

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τον κλάδο διανομέων είναι τα παρακάτω:

α. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

β. Άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός μοτοποδηλάτου.

γ. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας.

Στην περίπτωση που οι θέσεις διανομέων δεν καλυφθούν από υποψηφίους που θα έχουν και τις παραπάνω άδειες, θα καλυφθούν από υποψηφίους που θα έχουν μόνο άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας κατηγορίας Α΄ (σταδιακής πρόσβασης), εκτός του μοτοποδηλάτου.

Τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για τον κλάδο εσωτερικής εκμετάλλευσης είναι τα παρακάτω:

1) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (I.E.K.) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή - Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (TEE), ανεξάρτητα από ειδικότητα ή πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και διοίκησης ή Απολυτήριος Τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, Κλάδων:

α) Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραμματέων ή β) Οικονομίας ή γ) Βιβλιοθηκονομίας ή - Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου των Τμημάτων: α) Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή β) Υπαλλήλων Επιχειρήσεων Μεταφορών ή γ) Υπαλλήλων Λογιστηρίου ή δ) Υπαλλήλων Διοίκησης ή ε) Εμπορικών Επιχειρήσεων ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Β) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : 1) επεξεργασία κειμένων, 2) υπολογιστικά φύλλα και 3) υπηρεσιών διαδικτύου.Χρήσιμα Links - Εκπαίδευση/ΕργασίαΠωλητές - Συνεργάτες


Ο "Επαγγελματικός Κόσμος" ζητά επαγγελματίες πωλητές καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Ιντερνετ, για μόνιμη Συνεργασία.

Επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας το βιογραφικό σας στα e-mail: advs [at] epagelmatikos-kosmos.gr ή  job.ep.kosmos [at] gmail.com

Αναζήτηση επαγγέλματος-επιχείρησης:

Τυχαίες αγγελίες

Newsletter


Διαφήμιση

Εορτάζουν:

Bookmark Us

 
Κορυφή

Created by firstfloor.gr . © Copyright 2014 All rights reserved